خرید تیم پیاز

آغاز کاشت نشائی پیاز در همدان

کاشت تيم پیاز قرمز

  ✳️ کاشت تیم پیاز قرمز مستلزم آمادگی قبل فرایند کاشت است محدوده مشخص شده در زمین کشاورزی را با کود حیوانی انباشته کرده و آن را به اندازه کیلوی که برای کاشت تيم پیاز قرمز در نظر دارند در قسمت معین شده می گذارند تا پهن کنند سپس آن را بصورت سوزاندن تبدیل به […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید